AYIT Consultancy
Stationsstraat 32
5038 ED Tilburg
013-4678406
info@ayit.nl
V-card

Netwerk Professionals Kinderopvang: ontmoetingspunt voor staffunctionarissen financiŽn, marketing en facility management

Staffunctionarissen op financieel, facilitair en marketing gebied hebben in de kinderopvang een functie op het snijvlak van operationele en strategische processen. Deze specifieke (en soms ook eenzame) positie vraagt om een netwerk van gelijkgestemde vakgenoten buiten de eigen organisatie. In een netwerk verbreed je je horizon door ervaringen uit te wisselen. Maar ook kun je er leren van de inzichten uit vakgebieden die raken aan je eigen vak, van de ervaringen en ideeŽn van gastsprekers en van 'best practices' van vakgenoten. Het Netwerk Professionals Kinderopvang voorziet in die behoefte door vakgenoten de gelegenheid te bieden om inzichten en ervaringen met elkaar te delen.

Activiteiten

Kringen
Het Netwerk Professionals Kinderopvang is opgericht in 2004 en bestaat uit kringen van 12 - 15 deelnemers uit heel Nederland. Momenteel nemen ca. 90 kinderopvangorganisaties deel aan het netwerk. Sinds enkele jaren is er ook een kring voor facilitair managers en ťťn voor marketingmedewerkers. De kringen zijn als volgt ingedeeld:

  • Kring controllers Oost
  • Kring controllers Noord-West
  • Kring controllers Zuid-West
  • Kring controllers KiK & KINDwijzer
  • Kring Facilitair Managers (FM)
  • Kring Marketing Kinderopvang (MK).
  • Kring Inkopers

De KINDwijzer- en KiK-kring zijn uitsluitend bestemd voor organisaties die bij deze landelijke netwerken zijn aangesloten.

De controllerskringen
De controllerskringen komen elk jaar vier keer bijeen in een bijeenkomst van 3 - 4 uur. Tijdens elk van deze bijeenkomsten staan actuele thema’s op de agenda, waarover de aanwezigen ervaringen uitwisselen. Eťn keer per jaar is er een landelijke bijeenkomst voor de controllerskringen. Op zo’n bijeenkomst worden deskundige sprekers uitgenodigd om zijn of haar licht op een actueel thema te laten schijnen.

De Kring Facilitair Managers en de kring Marketing Kinderopvang
De Kring Facilitair Managers en de kring Marketing Kinderopvang komen elk jaar drie keer bijeen in een bijeenkomst van ca. 5 uur. Het eerste deel van de bijeenkomst wordt verzorgd door een externe inleider en gaat over een actueel onderwerp op het vakgebied. Daarna is er ruimte voor andere onderwerpen, waarover de aanwezigen ervaringen met elkaar willen uitwisselen. In alle bijeenkomsten, zowel in kringverband als landelijk, is ruime gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en ideeŽn.

Website www.npkov.nl
Naast de bijeenkomsten kennen de kringen van het Netwerk elk een eigen emaildiscussie via de website www.npkov.nl. Leden van de betreffende kring kunnen op het gesloten deel van deze website elkaar actuele vragen stellen en de andere deelnemers uitnodigen daarop te reageren. Op deze website is ook een bibliotheek van relevante documenten opgenomen, evenals een agenda met aankondigingen van kringbijeenkomsten. Vanaf 1 januari 2021 valt het NEtwerk onder de vlag van het Waarborgfonds Kinderopvang en is er een nieuwe website www.netwerkprofessionalskinderopvang.nl.

Benchmarkonderzoek
Onder de deelnemende organisaties aan het NPK wordt regelmatig een benchmarkonderzoek gehouden. In zo’n onderzoek worden de organisaties op een specifiek onderdeel met elkaar vergeleken. Gegevens worden met een beknopte vragenlijst verzameld en kort en bondig gerapporteerd. De resulterende overzichten blijken steeds weer in een enorme behoefte te voorzien. Sinds 2005 is elke twee jaar onderzoek gedaan naar de overhead van kinderopvangorganisaties. In 2021 wordt dit onderzoek opnieuw uitgevoerd.

Deelnemers aan het Netwerk Professionals Kinderopvang zijn o.a.: 2Samen, Avonturijn, Bink, DAK, De Eerste Stap, De Kleine Wereld, Mikz, Humankind, Junis, Kanteel, Kappio, Kids Society, KDC Zwartewaterland, KindeRdam, KinderRijk, KION, Kind & Co, KO De Bilt , KO Hoorn, KO Huizen, KO Katwijk, KO Parkstad, Floreokids, GO! Kinderopvang, KO Oegstgeest, KO Regio Schagen, Kober Groep, Korein, Ludens, MIK, Norlandia, Quadrant, Rijswijkse KO, Sinne KO, SKBNM, SKCN, SKDT, SkippyPepijn, SKSG, Spring, SWK Groep, Tinteltuin, Vlietkinderen en Wonderland.