AYIT Consultancy
06-51608543
info@ayit.nl

Organisatieopstellingen brengen echte oorzaken aan het licht

Hoe vaak maken wij niet mee dat organisatieproblemen hardnekkiger blijken dan we dachten of dat een beleidsstrategie steeds weer dreigt te mislukken. Ondanks de goede bedoelingen van alle betrokkenen en allerlei externe adviezen, lukt het niet de problemen op te lossen. De oorzaak moeten we in zulke gevallen zoeken in de werking van het organisatiesysteem: op een dieper niveau. Via een systemische analyse kunt u op een snelle en eenvoudige wijze inzicht in het krachtenveld van een organisatie (of netwerk van organisaties) verkrijgen.

Systemische problemen hebben meestal te maken met één van de volgende factoren:

 • er is onduidelijkheid of onenigheid over de plek van individuen of groepen in de organisatie: medewerkers voelen zich niet gezien
 • de balans van geven en nemen (materieel of immaterieel) is niet in orde: medewerkers voelen zich niet gewaardeerd of actoren in een netwerk worden genegeerd
 • er is geen éénduidige ordening of deze wordt niet gerespecteerd: leiders verzuimen echt leiding te geven of krijgen de kans niet daarvoor

Door middel van een organisatieopstelling of een andere methodiek uit het systemisch werk, wordt op een directe en efficiënte wijze inzicht geboden in de werking van het krachtenveld van de organisatie. Hierdoor worden deelnemers geholpen om hun eigen plek in de organisatie in te nemen, waardoor de dynamiek verandert en zowel de mensen als het hele systeem beter kunnen functioneren. De ervaring leert dat mensen door deelname aan een opstelling een duidelijk besef krijgen wat de eigen plek in de organisatie inhoudt of hoe de eigen organisatie in het krachtenveld staat. Het op diep niveau kennen van deze plek en de positie die andere medewerkers afdelingen of organisaties innemen, geeft ruimte voor acceptatie, zingeving en koersbepaling.

Thema's voor systemisch werk
Voorbeelden van thema’s uit de organisatiesfeer zijn:

 • onzekerheid over positie en ambitie
 • regelmatig terugkerende conflicten op het werk
 • draagvlak voor ingrijpende veranderingen, zoals reorganisaties en fusies
 • onduidelijkheid in leiderschap
 • strijd tussen verschillende delen van de organisatie of organisaties in een netwerk
 • grote mate van verloop of ziekteverzuim
  kans van slagen van cultuurverandering
 • relatie tussen bedrijf en klanten
  financieringsproblematiek

Voorbeelden van thema’s uit de sfeer van beleid en strategie zijn:

 • de betekenis van een bepaalde beleidsoptie voor de actoren in het krachtenveld
 • belemmeringen bij realisering van een strategie
 • de structuur van een keuzedilemma
 • factoren die bijdragen aan bereiking van een doel
 • de haalbaarheid van een beleidsexperiment

Begeleiding
Tony Weggemans treedt op als begeleider van organisatie-opstellingen. Hij volgde daarvoor de opleiding `Consultant Systeemdynamiek´ van Klaus Grochowiak en Egbert Kinds. Voor meer informatie over de toepassing van de methodiek kunt u bij hem terecht.