AYIT Consultancy
06-51608543
info@ayit.nl

De kunst van het vragen stellen

Iedereen komt wel eens in een situatie terecht waarin je even een klankbord nodig heeft. Je zit op de een of andere manier vast in een vicieuze cirkel, die je niet kunt doorbreken. Bepaalde patronen blijven zich steeds maar weer herhalen. Uitermate vermoeiend en niet effectief. In zo’n situatie is het zinvol gebruik te maken van ons aanbod van Personal Coaching.

Door het stellen van goede vragen, is een coach meestal in staat de vicieuze gedachtencirkel te doorbreken. Gezamenlijk verkennen we in één of meer coachingssessies het probleem en de achtergronden. Vervolgens gaan we op zoek naar oplossingsrichtingen. Soms liggen die verrassend dichtbij en is alleen al een andere manier van kijken naar een situatie voldoende om met hernieuwde energie verder te gaan.

De volgende vragen kunnen bij Personal Coaching aan bod komen:
Hoe kan ik mijn loopbaan een nieuwe impuls geven?
Wat kan ik doen aan verbetering van de samenwerking binnen mijn team?
Hoe kom ik uit een conflict dat steeds weer de kop op steekt?
Hoe maak ik betere keuzes bij het plannen van mijn werkzaamheden?
Hoe doorbeek ik een patroon waar ik in terecht gekomen ben?
Hoe kom ik weer op het spoor van mijn persoonlijke kwaliteiten?
Hoe kan ik beter omgaan met stress?
Hoe vertaal ik voornemens in realistische stappen?

Personal Coaching is vanzelfsprekend maatwerk. Inhoud, werkwijze en aantal sessies worden afgestemd op de individuele vragen en behoefte. Soms is één gesprek voldoende, soms is een serie van zes bijeenkomsten met follow-up aan te raden.

Werkwijze
Voorafgaand aan een coachingstraject vindt een vrijblijvend en kostenloos intake-gesprek plaats met de cliënt. Hierin wordt de huidige situatie besproken en worden afspraken gemaakt over aanpak, aantal bijeenkomsten, werkwijze en te bereiken doel.

In de praktijk blijkt meestal een serie van zes bijeenkomsten voldoende om weer vooruit te kunnen. De eerste twee bijeenkomsten zijn in dat geval een week na elkaar, de latere met telkens twee weken er tussen in. Na de zes gesprekken maken we de balans op. Indien gewenst volgen dan nog enkele follow-up-gesprekken.

Informatie en afspraak
Voor meer informatie over onze werkwijze of voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend en kostenloos intakegesprek, kunt u contact opnemen met ons kantoor.