AYIT Consultancy
06-51608543
info@ayit.nl

Een waardevol instrument voor professionalisering

Intervisie is een veel gebruikte methode om samen met vakgenoten te leren van elkaars ervaringen en daardoor de eigen aanpak te verbeteren. In een groep, bestaande uit 5 - 8 collega’s worden situaties uit de eigen praktijk besproken. Daarbij worden specifieke gespreksmethoden gebruikt om het leerproces te versnellen.

Praten over een incident dat we meegemaakt hebben of een probleem waar we mee worstelen, doen we natuurlijk dagelijks. Alleen, leren we daar ook voldoende van? Helpt het ons als anderen zeggen dat ze het met ons eens zijn of als ze vertellen dat zij zelf ook zoiets meegemaakt hebben? Natuurlijk is dat prettig om te horen. Maar het helpt ons vaak niet verder.

Door de gebeurtenis in een intervisiegroep in te brengen en er daar gestructureerd mee aan de slag te gaan, leren we er veel meer van. Zeker, als er op de achtergrond patronen blijken mee te spelen die we in ons leven vaker tegengekomen zijn.

Een intervisiegroep werkt volgens een vaste structuur. Er is een case-inbrenger die een gebeurtenis presenteert. De anderen geven feedback op een wijze die afhankelijk is van de gekozen gespreksmethode. EÚn van de leden van de intervisiegroep krijgt als taak het proces te bewaken.Als de casus voldoende verhelderd is, wisselen de rollen en kan iemand anders case-inbrenger zijn. De duur van de bijeenkomst is 3 Ó 4 uur.

Een intervisiegroep heeft niet altijd een begeleider nodig. Wel kan een ervaren coach bijdragen aan een versnelling van het leerproces. Bovendien wordt dan voorkomen dat de groep uitgekeken raakt op een bepaalde gespreksmethodiek.

Dankzij onze jarenlange ervaring in intervisiegroepen beschikken we over een groot scala aan bruikbare gespreksmethoden:

  • de 10-stappenmethode
  • de incidentmethode
  • structuuropstelling
  • uitlijnen logische niveau’s
  • enz.

Bent u ge´nteresseerd in onze mogelijkheden voor het begeleiden van een intervisiegroep? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.